Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dla rodziców

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór na wolne miejsca organizacyjne do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Pobieranie wniosków i pozostałych dokumentów od 14.02.2024r. do 08.03.2024 poprzez stronę internetową przedszkola www.przedszkole5.turek.pl w zakładce rekrutacja .

Regulamin rekrutacji znajduje się w/w zakładce.

Termin składania wniosków upływa dn. 08.03.2024r. o godz. 15.00

Wnioski należy złożyć w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wszelkich informacji udziela telefonicznie dyrektor lub wicedyrektor przedszkola pod nr 63 278 53 13.


Audycje muzyczne dla dzieci 

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

godz. 12.30-13.00

15.09.2023 – POWAKACYJNE SZLAGIERY

13.10.2023 – JAK SMYKIEM PO STRUNACH

10.11.2023 – JESIENNE MELODIE

15.12.2023 – KOLĘDUJMY MAŁEMU

12.01.2024 – ROZTAŃCZONY NOWY ROK

02.02.2024 – NOWOCZESNE INSTRUMENTY

15.03.2024 – COŚ O RYTMIE I MELODII

12.04.2024 – MUZYKA RADOSNA BO IDZIE WIOSNA

17.05.2024 – ZABAWNE DŹWIĘKI

14.06.2024 – W GORĄCYCH WAKACYJNYCH RYTMACHSzanowni Rodzice!

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy zso dnia 27pażdziernika 2017 r. o finanwaniu zadań oświatowych „ Maksymalna wysokość opłaty , o której mowa w ust.3, podlega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego , w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji, ustalonego zgodnie z ust. 5 lub 6” oraz w związki z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( M.P. z 2023 r. , poz. 243 ) Informujemy, że od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniesie 1,30 zł po waloryzacji.


Szanowni Rodzice !

W związku ze zmianami rynkowych cen żywności informujemy, że wysokość stawki opłaty za posiłki ulega zmianie od dnia 1 listopada 2022 r.

Opłata za posiłki  wynosi :

– śniadanie  – 3,30 zł,

– obiad  – 5,50 zł,

– podwieczorek   – 2,20 zł.

 

Pozostała opłata tzw. czesne nie ulega zmianie.

 

Alicja Rakowiecka –
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku


Skip to content