Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Historia przedszkola

Powstanie naszego przedszkola było ściśle związane z powstaniem Elektrowni „Adamów” i Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”. Równocześnie z budową elektrowni rozpoczęto budowę przedszkola, które do 1997 roku było Zakładowym Przedszkolem Elektrowni „Adamów”.

Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 23 września 1964 roku. Przedszkole zostało przygotowane na przyjęcie 126 wychowanków (zwłaszcza dzieci pracowników elektrowni) do czterech oddziałów przedszkolnych. Pierwszym kierownikiem była pani Jadwiga Czech. W placówce zatrudnionych wówczas zostało 17 pracowników.

W 1972 roku dotychczasowa kierowniczka odeszła na emeryturę, nowym dyrektorem została pani Irena Konkowska.

W roku 1982 zaistniała konieczność otwarcia piątego oddziału przedszkolnego (kosztem likwidacji sypialni), co było związane z rozbudową miasta i powstaniem nowych osiedli mieszkaniowych tj. Dobrskie, Wyzwolenia.

W roku szkolnym 1987/88 władze oświatowe otworzyły w naszym przedszkolu kolejny już, szósty oddział, co związane było z wyżem demograficznym dzieci w wieku przedszkolnym.

Natomiast w 1989 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu utworzyło siódmy oddział przeznaczony dla dzieci specjalnej troski.

Od 01 stycznia 1991 roku przedszkole przeszło pod Zarząd Miasta Turku, ale w dalszym ciągu było Przedszkolem Elektrowni „Adamów”.

W roku szkolnym 1991/ 92 po odejściu na emeryturę p. Ireny Konkowskiej stanowisko dyrektora przedszkola objęła p. Jadwiga Skoczylas.

Z dniem 01 lipca 1997 roku przedszkole zmieniło nazwę z Przedszkola Zakładowego Elektrowni „Adamów” na Przedszkole Samorządowe nr 5 w Turku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Turku a nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie.

Od 01 września 1997 roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła p. Alicja Rakowiecka, która tę funkcję pełni do chwili obecnej.

Dostrzegając problem kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w roku szkolnym 1998/99 utworzony został oddział integracyjny, którego uroczyste otwarcie połączone było z odchodami 35- lecia przedszkola.
W chwili obecnej w przedszkolu mieści się siedem oddziałów dla 165 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, zatrudnionych jest 17 pracowników kadry pedagogicznej i 15 pracowników personelu obsługowego.

Uchwałą Rady Miejskiej Turku z dnia 24.02.2005 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi nadano imię SŁONECZNE

Skip to content