Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Poznajemy Dinka, czyli kampania antynikotynowa „Czyste powietrze wokół nas”

Poznajemy Dinka, czyli kampania antynikotynowa „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z istotnych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie również koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. Celem programu było: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Podczas realizacji zajęć, dzieci z grupy 6-latków  obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując prace dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, uczestniczyły w zabawie dramowej „Kwiaty rosną, kwiaty więdną”, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej naśladowały zachowanie kwiatów. Przedszkolaki wzięły udział w zawodach sportowych na boisku przedszkolnym pod hasłem .,,Zamiast palenia figura do zrobienia”. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

Galeria zdjęć - Poznajemy Dinka, czyli kampania antynikotynowa „Czyste powietrze wokół nas”

Skip to content